ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Νικητοπούλου-Γιαγκούλοβιτς απευθύνεται σε κάθε ενήλικο άνεργο ή εργαζόμενο, ανεξάρτητα από το φύλο ή το επίπεδο μόρφωσης.


Μας αρκεί το ενδιαφέρον για μόρφωση και φυσικά η ενεργή συμμετοχή.