ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ Η/Υ ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ - ΓΙΑΓΚΟΥΛΟΒΙΤΣ ΜΕΓΑΡΑ & ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Όλοι μπορούν και έχουν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν μαθήματα και να πιστοποιηθούν σε μία σειρά εφαρμογών μέσω του υπολογιστή.

 

Εκπαιδευτείτε σε επαγγελματικές εφαρμογές και πιστοποιηθείτε στους μεγαλύτερους φορείς Πιστοποίησης ή μάθετε πώς θα κάνετε την ζωή σας πιο εύκολη με την χρήση του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή.

Diverse people working at an office

Στοχεύοντας διαρκώς στην υψηλή ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης εισάγουμε στην καθημερινότητα των μικρών και μεγάλων μαθητών μας τις πλέον σύγχρονες μεθόδους εκπαίδευσης με σεμινάρια σε επίπεδο τμήματος, ιδιαίτερα αλλά και εξ' αποστάσεως.

 

Τα μαθήματα απευθύνονται και σε μικρά παιδιά, τα οποία μπορούν να κάνουν ρομποτική ή και να μάθουν να χρησιμοποιούν τον υπολογιστή για να κάνουν χρηστικές εργασίες.


Δηλαδή, τα διδάσκουμε πώς να επιβιώνουν στις εργασίες του Σχολείου, να μαθαίνουν βασικές αρχές επίλυσης σε σύγχρονα προβλήματα και τους δείχνουμε τον τρόπο να τα λύνουν με τη χρήση των υπολογιστών!

Ενημερωθείτε για τα τμήματα και τις πιστοποιήσεις στους τομείς της πληροφορικής στο 2296021545 ή επισκεφτείτε τους χώρους μας.